Vizyon

Öğrencilerimizi sevgi, saygı ve güven ortamında kişilikli, kendini tanıyan ve ifade edebilen, özsaygısı gelişmiş; dilini kullanabilen kültürünü yakından tanıyan, bilim ve teknolojiyi takip eden bireyler olarak üst öğrenim kurumlarına hazırlamaktır.

Vizyon