Tarihçe

Özel Yeşilköy Ermeni İlköğretim Okulu Bakırköy İlçesinin Yeşilköy Mahallesinde köy içi denilen bölümde İnci Çiçeği Sokak No:4 adresinde Surp Istepanos Kilisesinin bitişiğinde tarihi çerçeve içerisinde kurulmuştur.

1954-1958 dönemi mütevelli heyeti 22.09.1954 tarihli bir dilekçe ile İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğüne Anasınıfı açma izni için müracaat ederler. Milli Eğitim Müdürlüğü bu dilekçeye 30.12.1954 tarih ve 346/9206 sayılı yazı ile olumlu cevap verir. 1955-56 öğrenim yılında okulun temeli Anasınıfı ile atılmış olur. Anasınıfından sonra İlkokulun açılması yönünde yoğun çalışmalar, ön hazırlıklar tamamlanır. 25 Ağustos 1956’da İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğüne resmen müracaat edilir. Sınıfların tespiti gerekli araç gereçlerin temini ile okul binasının eğitim ve öğretim uygunluğu İlköğretim Müfettişi Ahmet Erkanlı tarafından onaylanır. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığının 11.01.1957 tarih ve 420-3/141 sayılı izinleri ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün 31.01.1957 tarih ve 180 no'lu emriyle Yeşilköy Ermeni İlkokulu, Ana ve 1.2.3.4.5. sınıflarıyla kesin ve resmi olarak kurulmuş ve açılmış olur.

Yeşilköy Ermeni İlkokulu’nun en önemli özelliği ise Lozan Antlaşması’ndan sonra yurdumuzda açılan ilk Özel Ermeni İlkokulu olmasıdır. Bakanlık emri ve İstanbul Valilik makamının 11.09.1997 gün ve 420/7273 sayılı onayı ile 1997-98 Öğretim yılında İlköğretime geçilmiş ve 6. sınıf açma izni alınmıştır. Kademeli olarak İlköğretime başlama izni 1999-2000 yılında 8. sınıf açma ile tamamlanmış ve bu yılda ilk mezunlarını vermiştir. Okulumuzun çevresi Yeşilköy’ün kültürel ve sportif çalışmalarının yoğun olduğu bir bölgedir. Okulumuzun Kuzeyinde bulunan Huban Sok. gecekondularca daraltılmıştır. Binanın Kuzeybatısında Halil Vedat Fıratlı İlköğretim Okulu, Doğusunda 1826 yılında kurulmuş olan ve okulumuzun mali giderlerini temin eden mütevelli heyetinin de çalıştığı Sürpriz Istepanos Kilisesi bulunmaktadır. Okulumuz yakın çevresinde Eski Yeşilköy İtfaiye Müfrezesi yerine şimdi İGDAŞ binası, Yeşilköy Çarşı Camii, Ö.Yeşilköy Rum İlköğretim Okulu, Yeşilköy Rum ve Latin Kiliseleri bulunmaktadır. Osmanlı – Rus Savaşı sonunda 1878 tarihinde Ayastefanos Antlaşması okulumuzun yakın çevresinde bulunan tarihi Dadyan Ailesine ait köşkte imzalanmıştır. Bu tarihi köşk 1958 yılında yıkılmıştır. Kalıntılar Yeşilköy Çarşı Camii karşısında tarihi anıt olarak kalmıştır.

Özel Yeşilköy Ermeni İlköğretim Okulu, Bakırköy İlçesinin Yeşilköy Mahallesinde köy içi denilen bölümde İnci Çiçeği Sokak No:4 adresinde Surp Istepanos Kilisesinin bitişiğinde tarihi çerçeve içerisinde kurulmuştur. Okulumuz yukarıda zikredilen tarihi yapılar ve tarih kokan atmosfer içinde müstesna yerini sürdürmeye devam etmektedir.