tatbikat

Mahalle Afet Gönüllülerinden Selmin Balıbaş tarafından tüm öğrencilerimize  Deprem Afet Bilinci Eğitimi verildi.

 


10 Մարտ 2020, Երեքշաբթի օր, բոլորուսանողներուներկրաշարժիաղէտիիրազեկմանդասընթացք մը կատարուեցաւ՝թաղինաղէտիկամաւորներէն ՍելմինՊալըպաշիկողմէ:

tatbikat
tatbikat
tatbikat
tatbikat
tatbikat
tatbikat
tatbikat
tatbikat
tatbikat
tatbikat
tatbikat
tatbikat
tatbikat