Karin Gülmez | 1B. Sınıf Öğretmeni

1989 yılındaİstanbul’da doğdu. 1995 – 2003 yıllarındailkokul ve ortaokul  öğrenimimi Özel Karagözyan Ermeni Okulunda; 2003 -2007 yıllarında Özel Getronagan Ermeni Okulunda lise eğitimimi tamamladı.2013 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi, eğitim fakültesi, sınıf öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Üniversiteye başladıktan sonra yabancı dilimi geliştirmek için WorkAnd Travel programına, etkili ve güzel konuşmak içinBaşkent  Diksiyon kursuna, ayrımcılığa ve ön yargılara karşı bir insane hakları projesi olan ODTÜ Yaşayan Kütüphane gibi çeşitli kişisel gelişim programlarına katıldı.


Mesleğe başladıktan sonra aldığı eğitimler:2017 (24 Saat),Öğretmenlik Aktörlüktür – Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi;   2015 (40 Saat), Üstün Zekalılar Eğitici Eğitmenliği, İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi;2013, Yoğunlaştırılmış Ermeni Dili ve Edebiyatı, CaFoscari Üniversitesi, Venedik. Alanımla ilgili bilgileri güncel tutmak adına 2016, “Değişen Dünyada Çocuk Yetiştirmek”  2. Uluslararası Erken Çocukluk ve Temel Eğitim Konferansı, İSTEK Bilge Kağan Okulları; 2015, Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği, Eğitimde Teknoloji Kullanımı Konferansı, Haliç Üniversitesi gibi seminer ve konferanslara katılmaya devam etmektedir.

 

2013 tarihinden itibaren Özel Yeşilköy Ermeni İlkokulunda görev almakta.

Karin Gülmez | 1B. Sınıf Öğretmeni