Janin Marazyan | Psikolog

2003 yılında Yeşilköy Ermeni Okulu’ndan, 2008 yılında ise Sainte Pulchérie Fransız Lisesi’nden mezun olan Janin Marazyan, üniversite eğitimine Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde başlamıştır. Lisans döneminde klinik stajlarını Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Psikiyatri Kliniği ve Balıklı Rum Hastanesi Psikiyatri Kliniğinin açık ve kapalı servislerinde gerçekleştirmiştir.

2016 yılında ise Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Çocuk-Ergen alt dalını travmanın kuşaklararası aktarımını inceleyen tezi ile tamamlamıştır. Yüksek lisans bünyesinde iki yıl boyunca Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık merkezinin çocuk-ergen biriminde çalışarak stajını bitirmiştir. Gene yüksek lisans kapsamında Bebek, Çocuk ve Genç Sağlığı Merkezinde Klinik Psikolog İnci Vural’ın yanında 1 yıllık stajını tamamlamıştır. 2014 yazında Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi kapsamında Suriyeli mülteci çocuklarla yürütülen çalışmada psiko-sosyal destek grubunda yer alıp ekip arkadaşlarıyla birlikte düzenli gözlemlerde bulunup grup çalışmaları yürütmüştür.

2012 yılından bu yana Yeşilköy Ermeni Okulu’nda okul psikoloğu olarak çalışmakta ve 2016 yılından itibaren de psikolojik danışmanlık merkezlerinde çocuk-ergen klinik psikoloğu olarak çalışmalarına başlamıştır.

Janin Marazyan | Psikolog